Znanje nem eine v evropi

Tolmaèenje je prevod, ki pomaga pri komunikaciji med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirata v tem edinem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da ni dovolj èasa za preverjanje besed v slovarju ali za razmi¹ljanje o smiselnosti izjave. Morate biti zelo previdni in refleksni, tako da je prevod logièen in ne izgubi pomena, ki ga ¾eli posredovati sogovornik.

Najbolj zanimiv je prevod konference, ki se uporablja med javnimi nastopi. Uradna sreèanja se pogosto istoèasno nana¹ajo na veè jezikov - odvisno od tega, v katerem jeziku govorijo govorci in poslu¹alci, v katerih dr¾avah se oddaja v ¾ivo.

Tolmaèenje v Var¹avi se lahko uporablja za simultano tolmaèenje - ali se redno pripravlja, konsekutivno tolmaèenje - s prevodom, ki èaka, da govornik zakljuèi pripombo in se izvede z nasvetom posebnega zapisa, ¹epetanih prevodov - ko se govori za sam izraz oseba, ki sedi zraven nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se sporoèilo danes reproducira v sodni dvorani, in to se imenuje status zaprise¾enega prevajalca. Pogosto prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer potekajo poslovna / pogajalska sreèanja in se navede prevod.

Veèina tolmaèev je povezanih v dru¾bah, ki ne le poveèujejo ugled, temveè ponujajo tudi gradiva za usposabljanje, ali navedejo vede, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Uradne komisije, Zdru¾eni narodi, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament in Evropska komisija bodo z veseljem pomagali. Potem so preprièani, da ljudje, ki upravljajo s prevodi, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènost.