Tehnologija 6 obeutek

V zadnjem èasu se skoraj vsaka ravnina njihovega stanovanja krepi z drugimi vrstami sodobnih re¹itev in tehnologij. Vse to za izbolj¹anje in poenostavitev ¹tevilnih preprostih delovnih mest. Gastronomija je podroèje, na katerem nas razvaja oprema, ki nam pomaga ¾iveti. Rezalnik je pijaèa iz tak¹nih naprav. Ta izdelek vsebuje lastno uporabo v udobju doma in v poklicni gastronomiji, v trgovinah ali gostinstvu. Seveda bomo morali glede na destinacijo na¹ega rezalnika narediti nekaj novega.

Verjetno bomo kupili univerzalni rezalnik, ki nam bo omogoèil tudi rezanje kruha ali sira. Toda na steni ni nièesar, da bi pridobili specializirano opremo. Rezalnik za klobase, ki ga bomo imeli v tovarni, zagotovo ne bi smel zavzeti veè prostora. Najpomembnej¹a izjema je no¾, ki bo opravil vse delo. Material, iz katerega bo rezilo zgrajeno, je velik - najbolje je to iz nerjaveèega jekla ali titana. Telo na¹e naprave naj bi bilo verjetno iz plastike, enako kot napajalnik. Ne pozabite, da bi rezalnik moral prilagoditi debelino rezanja. Oprema, kupljena za domaèi dobièek, bi morala izgledati dobro. Ljubitelji projekta in inovativne re¹itve bodo zagotovo na¹li dober rezalnik zase.

Bolj funkcionalen bi moral biti profesionalni klin za rezanje, ki ga bodo uporabljale trgovine ali gostinsko osebje. Pri tem je rezilo vedno pomembno - priporoèljivo je, da je izdelan iz krom-ogljikovega jekla. No¾ mora biti dovolj dober, da natanèno prere¾e meso. Podajalnik, vredno je biti pripravljen, da smo. Enako velja za telo - mora biti monotono in mirno, zato je pohvaljeno jeklo ali kovina. Nastavitev debeline rezanja je kljuè. Lahko ga osvobodimo dobrega izgleda. Profesionalni rezalnik mesa je predvsem ergonomski.