Tablice opreme za restavracije

Direktiva ATEX, znana tudi kot nova direktiva o rešitvah, je dejstvo, katerega glavni cilj je približevanje zakonodaje držav članic Evropske unije kot zaščitnih sistemov in naprav, ki se uporabljajo na območjih, ki jih ogroža eksplozija metana ali premogovega prahu.

https://eret-a.eu/si/Member XXL - Najbolj¹i naèin za poveèanje penisa!

To pravilo opredeljuje predvsem osnovne varnostne zahteve, široka področja izdelkov in načine dokazovanja skladnosti z veljavnimi varnostnimi zahtevami.Načeloma imajo evropski standardi pomembno vlogo, ki podrobno opisujejo tehnične načine dokazovanja varnosti. Poleg načela, če je učinek izbran z delom, potem mislite, da se s prvimi varnostnimi zahtevami strinja.Skupne zahteve glede opreme in zaščitnih sistemov na potencialno eksplozivnih območjih so v Dodatku II k Direktivi. Govorimo o splošnih zahtevah, izbiri materialov, zasnovi in ​​obliki, potencialnih virih vžiga, grožnjah, ki izhajajo iz zunanjih dejavnosti, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.V skladu s priporočili mora proizvajalec skrbeti za preprečevanje nastajanja eksplozivne atmosfere z dodatki in zaščitnimi metodami, preprečiti vžig eksplozivne atmosfere, ustaviti ali omejiti eksplozijo.Danska in zaščitni sistemi bi morali živeti pravilno zgrajeni, da bi čim bolj preprečili možnost eksplozije. Izvajati jih je treba z znanjem tehničnega znanja. Prav tako morajo spletno mesto in komponente naprave delovati varno in v skladu s podatki proizvajalca.Vsaka naprava, zaščitni sistem in naprava morajo imeti oznako CE.Materiali, ki se uporabljajo za mreže naprav ali zaščitnih sistemov, ne morejo biti vnetljivi. Med njimi in vremenom ne sme biti nobene reakcije, ki bi lahko povzročila potencialno eksplozijo.Oprema in zaščitni ukrepi ne smejo povzročiti poškodb ali novih poškodb. Zagotoviti morajo, da se v končni fazi postopka ne bo ustvarjalo prekomerne toplote in sevanja. Ne morejo šteti nevarnosti elektrike in ne morejo povzročiti nevarnih situacij.