Razvoj noseenosti je 8 tednov

Prviè, ki ga izberete, so za otroka najpomembnej¹i. To je zato, ker vsi organi in vitalne funkcije rastejo, v naslednjih mesecih stanja drugaène ¾enske, je otrok praktièno tam. Ni èudno, da zdravniki bodoèe matere opozarjajo, da bi se predvsem v sodobnih prvih trenutkih mojega blagoslovljenega stanja prosila, da ne zbolim, ne zdraviti moènih zdravil, ki bi lahko privedla do trajne ¹kode za otroka. Znano pa je, da je izvor stavbe za 9 mesecev te¾ek, sneg in mraz, ¹e posebej med solsticijom in zaradi velikih hormonskih sprememb v ¾enskem sistemu, pa je te¾ko izogniti.

Prviè, ne panièarite, ko opazite, da se med noseènostjo prehladi. Pri majhnem mrazu se bo moja mama zelo uèinkovito obna¹ala, zdravni¹ki poseg ni potreben. Vedno se je treba zavedati, da je sprejemanje sredstev v prvih ¹tirih mesecih izbire precej neprimerno. V tak¹nih razmerah je vredno zaupati starim, lahkotnim sredstvom za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulo in èesnovim sirupom (kljub dejstvu, da je zelo slab, saj ne bo ¹kodoval plodu, prav tako nam bo pomagal, hladno pa bo v gibanju tedna.

Po drugi strani pa je med noseènostjo pri mrazu treba pred noseènostjo pred noseènostjo znatno prihraniti. Ker se lahko z rahlim mrazom in izcedkom iz nosu med noseènostjo zdravimo z babièinimi metodami, bo s te¾ko pljuènico (ki je zelo lahka, ko je na¹a moè izjemno omejena zaradi prilagoditve razpolo¾enja in hormonov.

Èe pa se med noseènostjo pojavi neprijetnost, bo veliko priprav na pripravo inhalacije iz vode z okusom kuhinjske soli ali ¾elodènih kapljic, mete, kamilice ali sivke. Pogosto raznesem nos, tako da ne vzamem izpusta v moje ¾ivljenje in ne zavr¾em uporabljenih tkiv. Prav tako lahko dobite kapljice za nos, ki ote¾ijo nos, vendar bo bolj jasno, da kupite sedanje otroke, ker so veliko bolj¹i. Ne pozabite, da jim ne podarite veè kot 3 dni.