Porazdelitev grozenj ki jih povzrocajo naravne sile

Vsako podjetje, ki pridobi tehnologije, povezane z možnostjo eksplozijske nevarnosti, mora imeti potrdilo o protieksplozijski zaščiti. Zakon zahteva in takšen dokument mora vložiti delodajalec, na primer direktor obrata, predsednik, lastnik podjetja itd.

Dokument za pred izdajo je v skladu z zakonodajo EU in nacionalnimi standardi. Natančno določena pravila & nbsp; določijo, kaj je treba odkriti v besedilu, v katerem vrstnem redu naj bodo podrobnejši podatki za informacije.

Spartanol

Dokument je razdeljen na tri dele.

Prvi od njih predstavlja splošne nasvete o nevarnosti eksplozije. Natančno so predstavljene eksplozivne atmosfere v podjetju. Glede na število in velikost nevarnosti se klasifikacija prostora v eksplozijsko nevarnem prostoru konča. Število strani dokumenta protieksplozijske zaščite vključuje tudi kratek povzetek ukrepov zaščite.

V preostali skupini dokumenta so posebne informacije, povezane z analizo nevarnosti in eksplozijskega tveganja. O načinih za preprečitev eksplozije se govori in daje na poti zaščite pred negativnimi vplivi eksplozije. Drugi del določa tudi tehnološke in organizacijske ukrepe zaščite.

Tretji del dokumenta protieksplozijske zaščite temelji na nasvetih in spremnih dokumentih. Tu se srečujejo protokoli, potrdila, potrdila in tehnologije. Običajno so določeni pri sestavljanju urejenega seznama ali seznama brez priloge.