Obmocje nevarnosti pozara

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je vsekakor Evropska unija, ki opredeljuje bistvene zahteve za izdelke, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Obstaja velika večina strojev in opreme, ki se uporabljajo v rudnikih črnega premoga za eksplozijo metana in premogovega prahu, direktiva ATEX pa velja za opremo in zaščitne sisteme, ki so namenjeni za uporabo na območjih, izpostavljenih nevarnosti eksplozije. Do zadnjih predpisov o varnosti v državah EU so bili različni, kar je bila velika ovira za svobodo izmenjave blaga med državami članicami.V tem smislu je bila oblikovana enotna direktiva ATEX, ki je poenotila obstoječe modele in zlahka olajšala kroženje blaga v Evropski organizaciji. Pri izvajanju določb člena 100a Rimske pogodbe je najpomembnejši cilj direktive ATEX zagotoviti prost pretok blaga, ki zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred eksplozijami. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 23. marca 1994 izdala ATEX direktivo 94/9 / EC, ki je bila ustanovljena 1. julija 2003 v zvezi z napravami, namenjenimi praksi na območjih, ki jim grozi eksplozija. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (imenovana tudi ATEX UPORABNIKI, katere spremembe se nanašajo na minimalne varnostne zahteve za prakso na področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozračja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je začela veljati do 1. julija 2003 in nadomestila prejšnje direktive 76/117 / EEC in 79/196 / EEC.

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko številko certifikacijskega organaSimbol za izvedboeksplozijeKategorija napravevrsto zaščite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporočamo Atex trening