Obdelava kovin podjetja w oc awek

Strojna obdelava gre v prve veje v moèi industrije, zlasti v strojni industriji. Zahvaljujoè temu se pojavljajo ¹tevilna polja strojev in pripomoèkov.

Strojna obdelava izpolnjuje pogoje za bru¹enje (kot je bru¹enje in èip, kjer je sprejemanje stru¾enje ali rezkanje sprejemljivo. V primeru strojne obdelave se zdaj prilagajajo zelo napredni stroji, kot so CNC stru¾nice in rezkalni stroji. Prisotne so ¹tevilèno nadzorovane ustanove, t.j. tiste, kjer je celoten proces obdelave opravljen z ustreznim programiranjem stroja. Zahvaljujoè temu je vodenje ali CNC rezkanje zelo uspe¹no. Poleg tega je v glavnem mogoèe ustvariti z obdelavo, tudi zelo naprednimi oblikami.

CNC stroji morajo biti opremljeni z naprednimi elektronskimi kontrolnimi sistemi in dobro programsko opremo. Ta programska oprema pogosto daje soglasje k naèrtom CAD, kar omogoèa izdelavo elementov v skladu s predhodno pripravljenimi cilji z vidika raèunalni¹kih tehniènih risb.

Cnc stroji zahtevajo obstojeèe ne le preproste kontrolne sisteme, temveè tudi èista rezalna orodja. To so razliène vrste orodij za stru¾enje, rezkalniki ali vstavki. Ustvarjajo spo¹tovanje ne le za natanènost obdelave. Ustrezna trdota takih elementov omogoèa obdelavo celo zelo trajnih materialov. Hkrati pa bodo moèna in moèna brusilna orodja pokazala veèjo trdnost tudi po intenzivni uporabi. Material, ki se pogosto uporablja za izvajanje rezalnih orodij, so sintrani karbidi, ki so prisotni z veliko bogate moèi.

Tehnolo¹ko napreden stroj je treba obravnavati na podoben naèin, tako da je pri vsoti pomembno uporabiti njegov potencial in pridobiti odliène obdelovalne materiale. Zato je zelo pomembno imeti usposobljeno osebje cnc operaterjev in strojnih tehnikov, ki bodo lahko profesionalno opravljali stru¾enje ali CNC rezkanje, medtem ko v po¹tenem programu meritev in stroj preberejo.