Las in pivo

Moja neèakinja je zelo ¾eljna, da bi se igrala s svojimi lasmi. Seveda je vpletena, da si ¾eli, da bi vse bilo videti popolno, da lahko petkrat izbolj¹a eno pletenico, skupaj polo¾i lokne za lase ali pa vstavi sponke za lase. Zelo drage ¹ole ka¾ejo in ustvarjajo zanje. Njena nova vloga kot princeske zlobe je bila tudi lahka in zahtevala popolno prièesko in obleko. Mama me je na zaèetku zapletla z veè pletenicami, ki so jim bile pritrjene. Kasneje je ta èudovita deklica rekla ne, ne in tudi ne enkrat. Lep¹e bo poèakati v apartmajih .... da se je zaèelo. ©tirideset pet minut overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot velika princesa. Toda ko gre z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. Brez delitve s sedanjostjo je minilo skoraj dve uri od zaèetka dela. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem slogu je ¹lo malo podobno "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim princese, kaj daleè njena slu¾kinja". Spra¹evala se je za novo prièesko, razporedila lase v obliki ohlapne koke. Na poroki, seveda, kot je ustvarila zgoraj, trenutno raziskujemo oblikovanje las, tako da smo zadnjiè ¹li najuèinkoviteje. Njena mama z neke strani sebe in druga v dvajsetih minutah so bili preprièani.

Preverite, kje kupiti lasnice