Fizika optienih sistemov

Zeiss je nem¹ka blagovna znamka, ki se ukvarja s proizvodnjo, ustvarjanjem in ustvarjanjem razliènih vrst optiène opreme. Na trgu je ¾e veè deset let, s starimi izdelki in visoko kakovostjo. Igranje druge kategorije, na katero se osredotoèa Carl Zeiss AG, je delo in ustvarjanje opreme, ki se ustavi z merjenjem koordinat. To ime je ustanovil Carl Zeiss, Otto Schott in Ernst Abbe v Jeni (takrat je to nem¹ko mesto na domnevah poviata, ki so ga sprejeli v osrednjem delu Nemèije.

Od zaèetka vkljuèevanja z optiènimi leèami v drugo opremo, kot so: kamere (razvijajo in gradijo leèe, ki jih gledajo, kontaktne leèe, oèala, mikroskopske leèe, teleskopi, teleskopi ali daljnogledi. Proizvedeni izdelki so veliko enostavnih oblik. Kot dokaz Zeissovega mikroskopa so odlièen delovni pripomoèek za znanstvenike, prav tako pa je zelo za¾elena oprema v laboratorijih. Èe pogledamo mnenja zdravnikov in znanstvenikov o novih forumih, so Zeissovi mikroskopi najbolj cenjene pijaèe na svetu. Zvesti in skrbno so pripravljeni. Ponujajo polno paleto objektivov z novo poveèavo. Poleg tega sodelujejo z izvajalci za dobra ohi¹ja leè, zaradi èesar je vsa oprema primerna za uporabo in temeljito pripravljena. Leta 2006 je blagovna znamka zaèela sodelovati s pogostimi blagovnimi znamkami Sony in z njimi podpisala pogodbo za delo z objektivi za vrsto kamer - Sony Alfa. Te kamere bi zlahka zaslu¾ile pozicijo, ker so dobro izdelane, imajo lepe razmere in relativno nizko vrednost v stiku z edino opremo, ki jo imajo. Od julija 2013 je podjetje prenehalo proizvajati pod imenom "Carol Zeiss" in je postalo inovativna tehnologija odliènih objektivov pod skraj¹anim imenom "Zeiss". Èe pogledamo preglede internetnih forumov, mnenje ni izgubilo dobrih mnenj, nasprotno - vse leto ©e posebej priljubljen med fotografi, ki zelo skrbno izberejo objektiv za fotoaparate za bli¾nje zadeve, a dober objektiv je predvsem leèa.