Financni nacrt enote

Program enova je finančni in računovodski sistem, ki obstaja v stanovanju in zagotavlja celovito storitev tako računovodskega kot fizičnega podjetja. Ta storitev se v glavnem izvaja na področju vodenja evidenc, objavljanja tega seznama, priprave izjav in poročil tako teh kot tudi periodičnih.

Program enova med drugim omogoča vzdrževanje spletne strani s funkcijo pridobivanja pod-revij. Poleg tega zagotavlja možnost registracije DDV na nakupe in prodaje. Prav tako vam daje možnost dokumentiranja dokumentov. Tukaj govorimo o dokumentih, ki niso računi - na primer, bančni izpiski, spomeniki, uvozni dokumenti, gotovinska poročila in plačilni listi. Ta program vam omogoča tudi primerjavo bilanc in prometa. Hkrati pa vam omogoča, da z dobavitelji predložite svoje mnenje o plačilih. Omeniti velja tudi dejstvo, da program enova omogoča registracijo valutnih poravnav. To se izvede skupaj s tabelo tečaja, kot tudi z avtomatskim izračunom in evidentiranjem tečajnih razlik.Vodenje dnevnikov v tem programu bo omogočilo njihovo razdelitev v določbe dokumentov določene vrste. Evidence dokumentov omogočajo njihovo samodejno objavljanje na spletnih straneh. Program ima zelo enostavno registracijo za DDV. DDV se lahko izračuna z metodami denarnega toka in računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Program vam ponuja tudi možnost vodenja gotovinskih in bančnih poročil. Poleg tega omogoča odstranitev bilanc in prometa. To vam daje možnost, da določite bilanco podjetja.Program je trenutno na voljo v dokumentaciji, ki omogoča zaračunavanje s partnerji. Tu govorim predvsem o obrestnih opombah, opominih, prenosih, potrditvah bilance.Program enova vam omogoča podporo pri upravljanju človeških virov. Gre za zelo veliko funkcionalnost, ki se ponavadi razvija, zato je priporočljiva za podjetja z vsemi uspehi. Skratka, program enova je odličen finančni in računovodski sistem.