Dlake senatorja

Moja neèakinja ¹e posebej u¾iva v igranju s svojimi lasmi, lahko jo ure za¹iba¹ in poèe¹èe¹. Tako je vpletena, da èe hoèe, da je vse videti krasno, lahko petkrat vstavi eno pletenico, vèasih prilo¾i pripomoèke za lase ali vstavi sponke. Najbolj mu je v¹eè ¹olske predstave in se jim predstavi. Njena kreacija, vendar pa Princeske Joker, posku¹a, vendar izvirna in zahteva popolno prièesko in obleko. Zgodaj zjutraj se je njena mama zapletla v par pletenic, na katere so bili pritrjeni trakovi. Kasneje je ta èudovita deklica rekla ne, ne in spet ne. Tako izgleda v kodrastih laseh ... tako se je zaèelo. Petin¹tirideset minut snemanja in njihovega ustvarjanja. Izgledala je aristokratsko kot pomembna princesa. Toda ko gre za princese, se je zelo hitro spremenila. Ne skrbi, da je minilo pribli¾no dve uri od zaèetka priprave za predstavo. Neprièakovano ... popolnoma spremenila pogled, in v njenem slogu je bil trenutek bolj tako "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim aristokratov, ki mu zagotavlja veliko". Izumila je novo prièesko, razporedila lase na ko¾i ohlapne koke. Ker, kot je nastala ¾e prej, imamo zdaj mo¾nost, da zdru¾imo njene lase, hkrati pa je ¹la ¹e posebej hitro. Njena mama je bila po eni strani iz druge in v kratkem èasu bila popolna.

Tukaj lahko najdemo lasnice