Barva izhodne poti

V blokih, ki jih uporablja veliko ljudi, je nujno oznaèiti evakuacijske poti. Zato je konec zagotavljanja varnosti, predvsem pa vsi uporabljajo, da vedo, kam naj gredo v primeru izrednih razmer. Pri tem je pomembno, da se izpolnijo vse doloèbe, v katere so vkljuèene javne zgradbe.

Pomembne oznakeZnaki, ki nameravajo vsakogar usmeriti k pomembni evakuaciji, so tako nujni, da dejansko nismo zadnja mo¾nost, da se zgradba sprejme brez teh tem. Vredno je vlo¾iti ¹e nekaj denarja in ugotoviti, da je predmet prviè vzet. Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite vse standarde, ki so nam bili nalo¾eni, v zadnjem, da imamo dobro oznaèene izhode v sili.¾elijoNa kaj moramo biti pozorni z izbiro zasilne razsvetljave za nas:- najprej zahtevamo vrnitev mnenja o skupini uspe¹nosti,- vredno je preveriti zdru¾ljivost z novimi poslovnimi metodami,- za nas bi morala obstajati cena,- pomembno je preveriti material, iz katerega je bila vezava narejena,- je vredno plaèati mnenje o vrsti pritrditve, \ t- ki je nujna spretnost proizvoda,- katera znamka obstaja,- trajnost strukture, \ t- oblikovanje estetike.Visoko na¹tete funkcije morajo biti popolne za to, na kar posveèamo pozornost pri nakupu svetilke.Pomembna izbiraVeliko ljudi se ne zaveda, da je LED zasilna razsvetljava zelo pomembna toèka v vsaki javni stavbi ali na delovnem mestu. Èe je potrebno, je edini med trenutnimi segmenti, ki jih prevzema panika. Z eno besedo, ne smete odlagati zadnje vrste izdelkov.